زمین رایگان بنیاد مستضعفان برای مسکن دهک‌های پایین

زمین رایگان بنیاد مستضعفان برای مسکن دهک‌های پایین
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۶ آبان ۱۴۰۰دریافت ۶ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

موضوعات مرتبط: بنیاد مستضعفان مسکن

آخرین اخبار

خبرگزاری مهر - ۹ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۹ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۷ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۲۶ آبان ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۶ آبان ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۲۶ آبان ۱۴۰۰