آمرلی آزاد شد/ داعشی ها گریختند

کلمه - ۹ شهریور ۱۳۹۳

چکیده : تروریست ها در این مدت آب و برق شهر را قطع کرده بودند و به هیچ وجه اجازه نمی دادند که مواد غذایی به دست ساکنان آمرلی برسد...

با افزایش دامنه عملیات ارتش عراق و نیروهای مردمی، شهر آمرلی عراق از محاصره دو ماهه گروه تروریستی داعش نجات یافت و آزاد شد.

سخنگوی ارتش عراق و یک نماینده از ساکنان شهرک شیعه نشین آمرلی در شمال عراق پیش تر گقته بودند که نیروهای امنیتی این کشور و نیروهای مردمی، محاصره دو ماهه گروه تروریستی داعش بر این شهرک را شکسته اند.

فوزی اکرم الطرزی نماینده ترکمن های عراق در مجلس این کشور نیز گفت که نیروهای دولتی از دو سو وارد این شهرک شده اند و سرگرم توزیع کمک در میان ساکنان آن هستند.

همچنین هواپیماهای استرالیایی، فرانسوی و انگلیسی به همراه هواپیماهای آمریکایی به درخواست دولت عراق، کمک های انسان دوستانه از هوا برای ساکنان این شهرک پرتاب کردند.

حدود ۱۵ هزار شیعه ترکمن ساکن این شهرک کشاورزی که در فاصله حدود ۱۷۰ کیلومتری شمال بغداد قرار دارد، به مدت چندین هفته سرگردان بودند.

ساکنان این شهرک که از توابع استان صلاح الدین است، در دو ماه گذشته در برابر نیروهای گروه تروریستی داعش مقاومت کرده و اجازه نداده اند که این شهرک به اشغال آنان در آید.

این در حالی است که تروریست ها در این مدت آب و برق شهر را قطع کرده بودند و به هیچ وجه اجازه نمی دادند که مواد غذایی به دست ساکنان آمرلی برسد.

تروریست های تکفیری داعش که از مدت ها پیش شیعیان این شهرک را در تنگنای شدیدی قرار داده بودند، تصمیم داشتند مردم شهر را پس از اشغال آن، قتل عام کنند.

تروریست های داعش مدتی پیش ۷۰۰ غیر نظامی ترکمن از جمله زنان، کودکان و سالخوردگان در روستای ˈبشیرˈ از توابع آمرلی را قتل عام کرده بودند.

منابع خبر
آمرلی آزاد شد - تابناک - ۹ شهریور ۱۳۹۳