ولایتی: ایران آماده میانجیگری در روابط ایروان و باکو است

ولایتی: ایران آماده میانجیگری در روابط ایروان و باکو است
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۲۱ مهر ۱۴۰۱

علی اکبر ولایتی در در گفتگو با اسپوتنیک در پاسخ به این سوال که آیا ایران حاضر است در روابط بین همسایگان خود ارمنستان و آذربایجان نقش میانجی را ایفا کند، گفت: بله حتما در گذشته که بنده وزیر خارجه بودم تلاش بسیار کردیم که این میانجیگری انجام شود و تا حدودی هم موفق بودیم ولی گاهی بعضی کشورها که نفع آنها در درگیری دو همسایه بود دخالت می کردند ومشکالتی را به وجود می آوردند.

وی تصریح کرد: بنابراین می توانیم نقش موثری در این زمینه داشته باشیم. امیدواریم که بین هیچ یک از همسایگان ما درگیری نباشد و در این مورد از هیچ تلاشی فروگذارنمی کنیم و به سهم خود تنش ها را از بین برده ایم تا در بین همسایگان صلح و آرامش برقرار باشد.

ولایتی خاطرنشان کرد: در بین مناطق مختلفی که در همسایگی جمهوری اسالمی ایران هستند منطقه قفقاز حساسیت خاصی دارد و لذا نسبت به این بخش از همسایگی مان حساسیت و مراقبت بیشتری داریم. یکی از عوامل بسیار مهم در برقراری صلح و آرامش میان کشورها که نقش اساسی دارد حفظ مرزهای شناخته شده تاریخی است.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل افزود: با توجه به اینکه هرگونه تجاوز مرزی از یک کشور به کشور همسایه موجب باال رفتن تنش در آن منطقه و برافروخته شدن جنگ های محلی می گردد، اولین نتیجه آن حضور کشورهای آشوب طلب و سوء استفاده کننده مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی به بهانه ایجاد آتش بس می باشد که عمال با این نوع تحوالت، یک حادثه حتی کوچک مرزی در این منطقه حساس موجب حضور و دخالت کشورهای دیگر گردیده و یک کانون تنش و بحران ایجاد شده که قطعااین نوع هرج و مرج ها را در کنار مرزهای خود تحمل نخواهیم کرد.

۳۱۱۳۱۱

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری میزان - ۱۸ بهمن ۱۳۹۹