دعوت موسوی : شب شانزدهم آذر ساعت ۲۲، پیش زمینه روز دانشجو

دعوت موسوی : شب شانزدهم آذر ساعت 22، پیش زمینه روز دانشجو
پیک ایران
پیک ایران - ۵ آذر ۱۳۸۸

  سایت منتسب به میر حسین موسوی در فیس بوک  : شب شانزدهم آذر ساعت ۲۲، پیش زمینه روز دانشجو : الله اکبر !....رسانه شمائید

منابع خبر