جزئیات جریمه ریالی مشمولان غایب و پاسخ به برخی ابهامات

جنبش راه سبز - ۱۶ بهمن ۱۳۹۳

جرس: جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با تشریح جزئیات بیشتر از نحوه جریمه ریالی مشمولان غایب از پیش‌بینی رقم قابل توجهی از درآمدهای حاصل از این طرح برای بهتر شدن شرایط سربازی کشور خبر داد.

سردار موسی کمالی ایسنا، با اشاره به تصویب طرح جریمه ریالی مشمولان دارای بیش از هشت سال غیبت در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع اخیرا در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسیده اما این هنوز قطعی نیست و باید به صحن علنی مجلس رفته و پس از تصویب به تایید شورای نگهبان نیز برسد.

کمالی با بیان اینکه برای جریمه این دسته از مشمولان حداقل‌ها و حداکثرهایی درنظرگرفته شده گفت: آنچه که روز گذشته در رسانه‌ها تحت عنوان جریمه ریالی مشمولان دارای هشت سال غیبت یا بیشتر از آن اعلام شد حداقل رقم این جریمه بود و برای آن حداکثرهایی نیز وجود دارد.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به حداقل مبلغ جریمه‌ای که این دسته از مشمولان غایب باید پرداخت کنند گفت: بر این اساس مبنای جرایم برای مشمولان دارای مدرک زیر دیپلم ۱۰ میلیون تومان، مشمولان دارای مدرک دیپلم ۱۵ میلیون تومان، مشمولان دارای مدرک فوق دیپلم ۲۰ میلیون تومان، مشمولان دارای مدرک لیسانس ۲۵ میلیون تومان، مشمولان دارای مدرک فوق لیسانس ۳۰ میلیون تومان، مشمولان دارای مدرک دکترای غیرپزشکی ۳۵ میلیون تومان، مشمولان دارای مدرک دکترای پزشکی ۴۰ میلیون تومان و برای مشمولان دارای مدرک دکترای تخصصی ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.

کمالی با بیان اینکه این رقم مبنا و حداقل جرایم بوده و به ازای هر سال غیبت ۱۰ درصد به این مبلغ اضافه خواهد شد افزود: در حال حاضر طبق برآوردهایی که ما داشته‌ایم حداکثر زمان غیبت برای مشمولان زیر دیپلم و دیپلم ۲۰ سال،‌ مشمولان فوق دیپلم ۱۷ سال، مشمولان دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس ۱۵ سال، مشمولان دارای مدرک دکترای پزشکی ۱۴ سال و ... است که این حداکثر سنوات غیبت مشمولان است.

حداکثر جریمه ریالی مشمولان غایب

منابع خبر