تایید دوپینگ ۶ وزنه‌بردار المپیکی دیگر

با مربیانی که در دوپینگ ورزشکاران نقش دارند برخورد می‌شود
خبرگزاری فارس
خدمت - ۵ بهمن ۱۳۹۵

به گزارش خدمت؛ کمیسیون انضباطی کمیته بین‌الملی المپیک تصمیماتش درباره وزنه‌بردارانی که نامشان در زیر عنوان شده، اعلام کرد.

المپیک ۲۰۰۸ پکن
شن شیا از چین در وزن ۴۸ کیلوگرم؛
لی چائو از چین در وزن ۷۵ کیلوگرم؛
چون هونگ لیو از چین در ورزن ۶۹ کیلوگرم.

المپیک ۲۰۱۲ لندن
سیبل سیمسک از ترکیه در وزن ۶۳ کیلوگرم؛
نوریک واردانیاک از ارمنستان در وزن ۹۴ کیلوگرم؛
انتقام زئیروف از آذربایجان در وزن ۹۴ کیلوگرم.

دوپینگی بودن ورزشکاران نام برده تایید شده و نتایج آن‌ها در بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ لحاظ نخواهد شد و از طرف کمیته بین‌المللی المپیک، این نتایج رد می‌شود.

منبع: تسنیم

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز