آمار حیوان گزیدگی در استان اردبیل ۲ برابر متوسط کشوری است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ مهر ۱۳۹۵

اردبیل - ایرنا - معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان اردبیل گفت: آمار حیوان گزیدگی در این استان ۲ برابر متوسط کشوری است طوری که از این نظر اردبیل در رتبه دوم قرار کشوری دارد.

منابع خبر