فضای فعالیت تشکلها در دانشگاه آزاد اسلامی باز و مطلوب است

فضای فعالیت تشکلها در دانشگاه آزاد اسلامی باز و مطلوب است
ایسکا نیوز
ایسکا نیوز - ۹ شهریور ۱۳۸۸

سیدمجتبی منتظری با اشاره به صحبتهای خود در محضر مقام معظم رهبری به ایسکانیوز گفت: صحبت اصلی من این بوده است که بعلت هجمه های سیاسی به مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی . اعتبار مدرک دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی که بیش از۵۶درصد دانشجویان دانشگاههای کشور را در بر میگیرند در حال لطمه خوردن است و نظرم صرفا دفاع از اعتبار علمی مدرک دانشجویان دانشگاه متبوعم بود و برداشتهای غیراز این از صحبتهای بنده نادرست است. و من به عنوان سخنگوی سادا قاطعانه از تلاشهای مدیران خدوم دانشگاه بویژه آقای دکترجاسبی قدردانی می نمایم. و باور دارم که مناسبترین فرد برای ایجاد هرگونه تحول اساسی در دانشگاه آزاد ایشان است.این فعال دانشجویی نادیده گرفتن ربع قرن خدمات علمی دانشگاه آزاد اسلامی را ظلم به حقیقت دانست و افزود: دانشگاه آزاد اسلامی مانع از خروج سرمایه های انسانی و اجتماعی به خارج کشور بوده که حراست از این دانشگاه وظیفه همه است.منتظری در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با هوشیاری همه مردم بخصوص دانشجویان گفت: ایشان تاکید داشتند که نمی شود بر اساس شایعات و نقل قولها کسی را متهم و محکوم کرد گفت در شرایط امروز تلاش همهگان باید در ایجاد فضایی آرام و با متانت و وحدت بخش در جامعه باشد.مجتبی منتظری با بیان اینکه تلقین به فضای دانشگاه‌ها که ترم آینده ترمی پر التهاب و ناآرام خواهد بود، امری نادرست است، افزود: تشکل‌های دانشجویی که پرچمدار جنبش دانشجویی هستند می‎توانند نقش موثری در برخوردار بودن از فضایی آرام و با ثبات در سال تحصیلی پیشرو داشته باشند

منابع خبر
حرکت به سمت واقع بینی میزان پرس - ۹ شهریور ۱۳۸۸