پیرموذن: دولت بر خیل عظیم بیکاران کشور افزود

الف - ۴ فروردین ۱۳۹۲

 نماینده مردم اردبیل عدم تزریق سرمایه در گردش را علت بروز بحران‌های کارگری برشمرد.  کمال الدین پیرموذن درباره عملکرد اقتصادی دولت در سال ۹۱ به ایلنا گفت: عملکرد دولت به گونه‌ای بود که نه تنها به تولید و صنعت کمکی نکرد بلکه بر خیل عظیم بیکاران کشور نیز افزود.  این عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس در گفتگو با ایلنا افزود: دولت برخی تکالیف را اجرایی نکرد. مثلا سهم صنعت و تولید را از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نکرد و بدین ترتیب بر مجموعه‌های مشکلات کارگران واحدهای صنعتی افزود چراکه حل مشکلات کارگران در گرو حل مشکلات واحدهای صنعتی است.نماینده مردم اردبیل عدم تزریق سرمایه در گردش را علت بروز بحران‌های کارگری برشمرد و افزود: در حال حاضر بیش از آنکه به تولید و صنعت بها داده شود، به سوداگری بها داده شده است.

منابع خبر