سنای آمریکا از این پس می تواند توافق هسته ای ایران را مورد بازبینی قرار دهد

سنای آمریکا به طرح نظارت کنگره بر توافق احتمالی با ایران رای داد
گویا
یورو نیوز - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

*خبر کوتاه* اکثریت قاطع سناتورهای آمریکا به قانونی رای دادند که طی آن سنای آمریکا می تواند توافق هسته ای با ایران را بازبینی و یا حتی رد کند. تنها دو…

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
پیک ایران - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴