رئیس‌جمهوردرگذشت آیت‌الله مرواریدرا تسلیت گفت

رئیس‌جمهور درگذشت آیت‌الله مروارید را تسلیت گفت
خبرگزاری فارس
جهان نیوز - ۱۷ مرداد ۱۳۹۶

رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت آیت‌الله مروارید، از مبارزان و پیشگامان نهضت امام خمینی(ره) را تسلیت گفت.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مرداد ۱۳۹۶