چه بلایی سر رآکتور اراک آمده است؟

چه بلایی سر رآکتور اراک آمده است؟
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰دریافت ۵ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: رآکتور اراک

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰