کاهش ۱۰ درجه ای دما / آغاز بارش ها در نوار شمالی کشور

کاهش ۱۰ درجه ای دما / آغاز بارش ها در نوار شمالی کشور
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۵ روز قبلدریافت ۵ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: درجه نوار