یک حرکت استثنایی؛ علی کریمی ، مرتضی اسدی و شماره هشتی که پوشیده نشد

اسدی پیراهن شماره ۸ را به کریمی داد

زندگی فوتبال
گل دات کام - ۲۶ خرداد ۱۳۹۲

شماره هشت

تبریزی ها می گویند اگر فضای تیم تا پایان لیگ همین باشد ، تراکتور مدعی اصلی قهرمانی خواهد بود

منابع خبر