الله الله در انتخاب اصحاب خود؛ الله الله در تعجیل تصمیم‌گیری

آخرین عکس عزت الله سحابی در بیمارستان
شفاف
خبرگزاری فارس - ۱۰ خرداد ۱۳۹۰

خبرگزاری فارس: حضرت امام (ره) توصیه‌هایی به صاحبان قدرت در نظام اسلامی دارند که عمل بدانها شرط بقا و عاقبت به خیری آنان است. رهبر کبیر، حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی مسؤولان را از سرانجام تصمیم‌گیری‌هایشان انذار می‌دهند و از آنها می‌خواهند در تصمیم‌گیری‌ها دقت لازم را داشته باشند. انقلاب اسلامی بیش از آنکه انقلابی سیاسی و سرنگون‌کننده رژیمی شاهنشاهی باشد، انقلابی فرهنگی بود که مفاهیم و نسبت‌ها را مبتنی بر جهان‌بینی و ایدئولوژی الهی بازتعریف کرد و جامعه و رژیم سیاسی نوینی خلق کرد که نظیر آن را در جغرافیای سیاسی امروز جهان نمی‌توان یافت. این تحول ماهوی در حوزه‌های مختلفی ظهور و بروز کرد که یکی از عالی‌ترین آنها رابطه بین مردم و مسؤولان بود. مروری بر گفتار و رفتار تئوریسین بزرگ انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) که خود بر عالی‌ترین جایگاه قدرت نیز تکیه زده بودند، می‌تواند تجلی این تفاوت ماهوی باشد.

"خبرگزاری فارس: حضرت امام (ره) توصیه‌هایی به صاحبان قدرت در نظام اسلامی دارند که عمل بدانها شرط بقا و عاقبت به خیری آنان است"۱- تعبیر "اسلام حکومت به آن معنا ندارد، اسلام خدمتگزار دارد "، تعبیر بدیعی است که حضرت امام(ره) در تبیین نسبیت میان مردم و مسؤولان به کار برده‌اند؛ رویکردی که با ادبیات سیاسی جهان که ماهیت قدرت را نوعی "تفوق‌جویی " و "بهره‌مندی " می‌داند، بیگانه است. از نگاه حضرت امام(ره) خدمتگزاری به خلق، فریضه‌ای الهی است که شاید بالاتر از آن فریضه‌ای نباشد. تعبیر زیبای "خدمت به خلق، خدمت به خداست "، به خوبی عظمت این فریضه را آشکار می‌کند. ۲- از نگاه حضرت امام، حکومت ابزار کسب منفعت شخصی و مباهات و خودبزرگ‌بینی نیست، لذا مسؤولان را از هر نوع تکبر و خودکامگی بازمی‌دارند و به آنها گوشزد می‌‌فرمایند: "حکومت و زمامداری در دست فرد یا افراد، وسیله فخر و بزرگی بر دیگران نیست که از این مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتی را پایمال کند ". ۳- مولفه مهم دیگر در مکتب سیاسی حضرت امام(ره) داشتن حداقل صلاحیت مسؤولیت به عنوان پایه مشروعیت است.

در این نگاه هر فرد با هر ویژگی تنها به صرف منتخب یا منتصب بودن نمی‌تواند در هر جایگاهی مشروع بوده و مسؤولیت بپذیرد، چرا که پیش از آنکه مکانیسم انتخاب وی مهم باشد، داشتن صلاحیت‌های لازم اهمیت دارد. حضرت امام با صراحت اعلام می‌دارند: "بدبختی و خوشبختی ملت‌ها بسته به اموری است که یکی از مهمات آن، صلاحیت داشتن هیات حاکمه است ". ۴- حضرت امام همچنین توصیه‌هایی به صاحبان قدرت در نظام اسلامی دارند که عمل بدانها شرط بقا و عاقبت به خیری آنان است. رهبر کبیر، حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی مسؤولان را از سرانجام تصمیم‌گیری‌هایشان انذار می‌دهند و از آنها می‌خواهند در تصمیم‌گیری‌ها دقت لازم را داشته باشند و خطاب به آنان می‌فرمایند: "اگر به واسطه سوءمدیریت و ضعف فکر و عمل شما، به اسلام و مسلمین ضرری و خللی واقع شود- و خود می‌دانید و به تصدی ادامه می‌دهید- مرتکب گناه عظیمی و کبیره مهلکی شده‌اید که [به واسطه آن] "عذاب بزرگ " دامنگیرتان خواهد شد ". و در جایی دیگر ایشان نسبت به برخی تصمیم‌گیری‌ها و عزل و نصب‌ها چنین هشدار می‌دهند: "الله الله در انتخاب اصحاب خود؛ الله الله در تعجیل تصمیم‌گیری، بویژه در امور مهمّه ".

"رهبر کبیر، حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی مسؤولان را از سرانجام تصمیم‌گیری‌هایشان انذار می‌دهند و از آنها می‌خواهند در تصمیم‌گیری‌ها دقت لازم را داشته باشند"۵- نکته مهم دیگر آنکه نظام اسلامی؛ نظامی ولایی است که بر محبت و پیوند قلبی ملت و مسؤولان بنا نهاده شده که عالی‌ترین آن رابطه بین توده‌های مردم و ولایت فقیه است. همین نسبت و پیوند در سطح نازل‌تری در همه سطوح مسؤولان در کشور باید جاری و ساری باشد و حفظ این رابطه یکی از وظایف خطیر مسؤولان در نظام اسلامی است، به نحوی که حضرت امام(ره) از مسؤولان می‌خواهند به جای "فتح کشور " به "فتح قلوب " ملت بیندیشند و به آنان گوشزد می‌فرمایند: "شما به پشتیبانی ملت احتیاج دارید. با پشتیبانی مردم، خصوصا طبقات محروم بود که پیروزی حاصل شد و دست [رژیم] ستمشاهی از کشور و ذخایر آن کوتاه گردید. اگر روزی از پشتیبانی آنان محروم شوید، شماها کنار گذاشته می‌شوید ". همچنین از مسؤولان می‌خواهند شکر نعمت خدمتگزاری به ملت را به درستی به جای آورند: "شکر نعمت این است که ما به جای صحبت، عمل کنیم " و آنان را به توجه به محرومان و مستضعفان، پرهیز از زندگی اشرافی و زندگی در سطح عموم مردم دعوت می‌کنند.

از نگاه امام(ره) این ملت هستند که مسؤولان را به قدرت رسانده‌اند، لذا همه تلاش مسؤولان باید تامین نیازهای آنان باشد. البته از دیگر سوی به ملت چنین توصیه می‌فرمایند که منافع فردی را کنار گذاشته و مصالح کشور و اسلام را در نظر بگیرند. ایشان می‌فرمایند: "همه فکر این باشید که خدمتگزار پیدا کنید، خدمتگزار به کشور و اسلام پیدا کنید، نه خدمتگزار به خودتان ". به نظر می‌رسد این توصیه‌ها و ده‌ها رهنمود دیگر که از آن عزیز سفرکرده به یادگار مانده است، همچنان بعد از گذشت ۲۲ سال از ارتحال ایشان می‌تواند راهگشای بخشی از مشکلات امروز جامعه باشد و مسؤولان نظام اسلامی در هر سطح و جایگاهی بیش از پیش نیازمند این توصیه‌های گرانقدرند. نویسنده : مهدی سعیدی انتهای پیام/.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

عصر ایران - ۱۰ خرداد ۱۳۹۰