دانشجویان علوم پزشکی ارومیه در اعتراض به عدم حضور رئیس دانشگاه در تریبون آزاد تجمع کردند

خبرگزاری دانشجو - ۱۸ آذر ۱۳۹۸به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه شب گذشته در اعتراض به عدم حضور رئیس دانشگاه در تریبون آزاد تجمع کردند

منابع خبر