رقص دوباره زندگی در تالاب بین‌المللی گاوخونی

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

اصفهان- ایرنا- دستان پرسخاوت آب بعد از جاری شدن آن در زاینده رود، رقص دوباره زندگی را در تالاب بین‌المللی گاوخونی جاری ساخت، باد که قصه خشکسالی آن را سالها نجوا کرده بود چند روزی است به این عروس ناز خطه کویر مرکزی ایران سلام و نویدی دوباره داد که زمان عاشقی نیلوفران آبی و پرندگانش فرارسیده است و دوستداران و مردمانش سرشوق آمدند

منابع خبر