برخورد قضایی با عواملی سازنده ساختمان متروپل آبادان

برخورد قضایی با عواملی سازنده ساختمان متروپل آبادان
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲ خرداد ۱۴۰۱دریافت ۱۴ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۲ خرداد ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۲ خرداد ۱۴۰۱

آخرین اخبار

مرد روز - ۳ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز