نخستین دستگیری پس از معمای انفجارهای دانمارک و سوئد

صدای آلمان - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

یک هفته پس از سری انفجارهای اسرارآمیز در دانمارک و سوئد پلیس سوئد یک جوان ۲۲ ساله را بازداشت کرد. پلیس در جستجوی یک مظنون سوئدی دیگری است که در حادثه انفجارها دست داشته و با جوان دستگیر شده همکاری کرده است

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۹ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز