احمد زیدآبادی به ۵ سال زندان در تبعید محکوم شد

احمد زید آبادی به ۵ سال زندان در تبعید محکوم شد
میزان نیوز
موج آزادی - ۲ آذر ۱۳۸۸

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر یکی از وکلای آقای زیدآبادی در تماسی تلفنی، با تایید این خبر اظهار داشت: "درحالی که ۱۲مهرماه گذشته برای آقای زید آبادی قرار وثیقه ی۲۵۰ میلیون تومانی صادر شده بود ، اما در حالی که خانواده اش وثیقه را تامین و به دادگاه تودیع کرده بودند، به دستور دادستان از آزادی ایشان ممانعت به عمل آمد و در واقع در تمام این مدت بازداشت زیدآبادی غیر قانونی بوده است."صبح امروز ابا انتقال زید آبادی به دادگاه، در حالی که حکم ۵ سال حبس با تبعید در گناباد را به وی اعلام کرده اند. مبلغ قرار وثیقه را نیز تشدید کرده و از ۲۵۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تغییر داده اند. با این اقدام دادگاه خانواده ی زیدآبادی ناگزیرند به تلاش برای تامین وثیقه ی جدید تعیین شده بپردازند. وکلای آقای زید آبادی ضمن اعتراض به این حکم امیدوارند که با تامین وثیقه ی جدید، حد اقل به طور موقت آقای زید آبادی از زندان آزاد شود

منابع خبر