اجتماع امت رسوال الله قم در محکومیت اهانت به مقدسات

اجتماع امت رسوال الله قم در محکومیت اهانت به مقدسات
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳ مهر ۱۴۰۱دریافت ۲۱ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

پیک ایران - ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
موضوعات مرتبط: محکومیت اجتماع الله