آیت‌الله خزعلی در برابر منحرفان ایستادگی کرد/ تمام عمر آیت‌الله خزعلی در خدمت امام (ره) و رهبری بود

عکس: سیدحسن خمینی بر بالین آیت‌الله خزعلی
فردا
خبرگزاری فارس - ۲۵ شهریور ۱۳۹۴

عضو جامعه روحانیت مبارز با تأکید بر اینکه آیت‌الله خزعلی تابع محض و ارادتمند حضرت امام(ره) بودند، گفت: فرزند ایشان توسط عوامل رژیم منحوس شاه در مقابل منزل‌شان به شهادت رسیدند ولی ایشان نه تنها کوچک‌ترین اظهار ناراحتی نکردند بلکه آن را از الطاف الهی نامیدند

منابع خبر