طرح استقبال از مهر در شهرداری قرچک آغاز شد 

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

تهران– ایرنا– شهردار قرچک از آغاز اجرای طرح استقبال از مهر در مناطق مختلف به منظور شاداب‌سازی شهر خبر داد

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸