طرح استقبال از مهر در شهرداری قرچک آغاز شد 

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

تهران– ایرنا– شهردار قرچک از آغاز اجرای طرح استقبال از مهر در مناطق مختلف به منظور شاداب‌سازی شهر خبر داد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸