مبنا و هدف مسؤولیت انتظامی پزشک، خواستگاه و غایت اخلاقی حقوق پزشکی

خبرگزاری فارس - ۱۳ مهر ۱۳۹۵

در پرداختن به مبنا، پرسش از «چرایی» است. چرا برای پزشک مسؤولیت انتظامی ایجاد می‌شود؟ اما در کنکاش از هدف، منظور این است که بدانیم «برای چه» پزشک با مسؤولیت انتظامی مواجه می‌شود؟

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

فوتبالی‌ترین - ۱۳ مهر ۱۳۹۵