نحوه حمایت از ابداعات مهندسی ژنتیک در نظام حقوق مالکیت فکری و حقوق ایران

امنیت رکن اساسی پیشرفت کشور و نیروی انتظامی رکن تأمین امنیت است
خدمت
خبرگزاری فارس - ۱۳ مهر ۱۳۹۵

در حال حاضر درحقوق موضوعه ایران با توجه به بند «د» ماده ۴ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نام‌های تجاری ۱۳۸۶ ابداعات مهندسی ژنتیک به عنوان اختراع قابل ثبت نیست

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

فوتبالی‌ترین - ۱۳ مهر ۱۳۹۵