«سردار نقدی: نباید ماهواره‌ها را با اجبار از بین خانواده‌ها جمع کرد»

سردار نقدی: نبايد ماهواره‌ها را با اجبار از بين خانواده‌ها جمع کرد
گویا
رادیو کوچه - ۲۱ خرداد ۱۳۹۴

مسیب سروندی – الهام رحیم‌زاده / رادیو کوچه سردار «محمدرضا نقدی» صبح روز پنج‌شنبه در حاشیه دیدار با خانواده شهید «شهریاری» گفت: نباید ماهواره‌ها را با اجبار از بین خانواده‌ها جمع کرد، بلکه باید با استفاده‌کنندگان آن به بحث نشست و آنها را قانع کرد. در واقع باید از درون انضباط ایجاد کرد؛ زیرا اگر […]

منابع خبر