سقوط یک هواپیما در آمریکا/ ۲ نفر کشته شدند

آفتاب - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
منابع خبر