نامه هیتلر به رضا شاه (عکس)

نامه هیتلر به رضا شاه (عکس)

عصر ایران
عصر ایران - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲


منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز

تابناک - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
بی بی سی فارسی - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲