تاکید چین برای حضوردر گروه تحقیق استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه

ایران خواستار اعزام هیات تحقیق درباره استفاده از سلاحهای شیمیایی در سوریه شد
جنبش راه سبز
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ فروردین ۱۳۹۲

پکن - سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که نماینده کشورش باید در گروه تحقیق استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه حضور داشته باشد.

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

بی بی سی فارسی - ۶ فروردین ۱۳۹۲