تدبر، آری؛ تأویل، نه

تدبر، آری؛ تأویل، نه
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲ خرداد ۱۳۹۹دریافت ۶۳ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: تأویل

مهمترین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۱۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲ خرداد ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۲ خرداد ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۲ خرداد ۱۳۹۹