یک هشدار به ترکیه و همسایگانش

ترکیه و همسایگانش شاهد روزهای سختی خواهند بود
خدمت
جهان نیوز - ۱۰ آبان ۱۳۹۴

«فاروق لوغ اوغلو» در واکنش به پیروزی حزب حاکم این کشور در انتخابات پیام این انتخابات را در پیش رو داشتن روزهای سخت برای ترکیه و همسایگانش دانست.

منابع خبر
یک هشدار به ترکیه و همسایگانش جهان نیوز - ۱۰ آبان ۱۳۹۴