دیدار شهردار تهران با دبیرکل متروپلیس

دیدار شهردار تهران با دبیرکل متروپلیس
خدمت
خدمت - ۱۰ آبان ۱۳۹۴

به گزارش خدمت: محمدباقر قالیباف با بیان مطلب فوق بااشاره به اینکه باید به تقسیمات جغرافیایی کشورها توجه ویژه شود، اظهارکرد: باید کمک شود کلانشهرهایی که از نظر موقعیت های جغرافیایی مشابه و از چالش های یکسان برخوردار هستند ارتباط بیشتری با هم داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه ماهیت دولت های ملی و محلی با یکدیگر متفاوت است، تصریح کرد: شهرهای بزرگ قبل از اینکه در سطح دنیا با یکدیگر ارتباط بگیرند نیازمند همکاری های منطقه ای هستند.
قالیباف خاطرنشان کرد: اگر همکاری های منطقه ای به درستی شکل بگیرد همکاری های جهانی نیز شکل درستی به خود خواهد گرفت و من امیدوارم در دوره جدید متروپلیس به این مورد توجه شود.
شهردار پایتخت با اشاره به اینکه ما تلاش کرده ایم همکاری میان شهرها بخصوص کلانشهرها را گسترش دهیم، عنوان کرد: هم اکنون هر دو سال یکبار جلساتی میان کلانشهرهای آسیایی برگزار می شود و متروپلیس می تواند از این نشست ها حمایت کند.

به گزارش شهرنوشت دبیرکل متروپلیس نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه قطعا در آینده ای نه چندان دور عصر جدید از فعالیت های متروپلیس رقم خواهد خورد، گفت: بنده اینجا هستم تا اعلام کنم روابط ما و استفاده از تجارب شهرداری تهران برایمان بسیار مهم و حائز اهمیت است.
فلیپ روکاراول با بیان اینکه ما در حال حاضر با شهرداری های کرج، مشهد و سایر شهرهای ایران ارتباط خوبی داریم، افزود: برایمان مهم است که با اعضای متروپلیس ارتباط نزدیک داشته باشیم و به نیازهای آنان گوش داده و به آنها توجه کنیم.
وی تصریح کرد: ما در تلاش هستیم که تجارب شهرهای مختلف در زمینه های گوناگون را به اعضای متروپلیس معرفی کنیم.
دبیرکل متروپلیس در پایان با تاکید بر اینکه می خواهم به مدیریت شهری تهران برای طراحی خشت طلایی تبریک بگویم، گفت: معتقدم برگزاری این طرح نوعی هم افزایی میان شهرهای مختلف دنیاست.

منبع: شهرنوشت

منابع خبر