ارائه تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی به سه طرح یا شرکت دانش بنیان برتر

ارائه تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی به سه طرح یا شرکت دانش بنیان برتر
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۷ تیر ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، نشست اولین فراخوان حمایت از شرکت‌های زیست‌بوم دانشگاه آزاد اسلامی با حضور عسکری غلامزاده مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی در برج نوآوری دکتر قریب برگزار شد.

غلامزاده در تشریح اولین فراخوان ارائه تسهیلات ویژه حمایت از شرکت‌های زیست بوم دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی پس از گذشت ۶ سال از ایده تأسیس آن، بهمن ۱۳۹۷ به صورت رسمی تأسیس شد و در این مدت توانست ۴ فقره ضمانت‌نامه برای واحد علوم و تحقیقات به مبلغ بیش از ۱۸ میلیارد تومان صادر کند. امروز نیز به صورت رسمی فراخوان ارائه تسهیلات این صندوق اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: منابع فعلی صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان است که قرار شد در اولین فراخوان ارائه تسهیلات، مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات به سه طرح فناورانه یا شرکت دانش بنیان برتر اختصاص یابد. بدین ترتیب به طرح یا شرکت برتر مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان، به طرح یا شرکت دوم ۲۵۰ میلیون تومان و به رتبه سوم ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ ۶ درصد اعطا می‌شود.

مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: خدمات این صندوق شامل ارائه تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه، مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی است که اولین فراخوان این صندوق مربوط به ارائه تسهیلات است و در فراخوان‌های بعدی نیز دیگر خدمات صندوق ارائه خواهد شد.

غلامزاده با اشاره به فرآیند نظارت بر شرکت کنندگان در اولین فراخوان ارائه تسهیلات ویژه حمایت از شرکت‌های زیست بوم دانشگاه آزاد اسلامی، اظهار داشت: اداره کل تجاری‌سازی و پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، اداره کل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه آزاد اسلامی و صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی سه نهاد ناظر بر طرح‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و فن‌آور شرکت‌کننده در این فراخوان هستند.

وی خاطرنشان کرد: صاحبان طرح‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و فناور از امروز تا ۲۰ مردادماه فرصت دارند تا خدمات و محصولات خود را به دبیرخانه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی ارائه کنند. پس از این تاریخ، دو هفته به بررسی و ارزیابی طرح‌ها اختصاص دارد و پس از آن طرح‌های نهایی طی یک هفته بررسی و در روز اختتامیه، سه طرح یا شرکت برتر معرفی شده و تسهیلات دریافت می‌کنند.

در ادامه این نشست، شهاب نوروزیان مدیرکل اقتصاد دانش بنیان و توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: یکی از مسائلی که طرح‌ها و شرکت‌های دانش بنیان با آن مواجه هستند، موضوع تأمین اعتبار است. راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، نقطه عطفی برای تأمین اعتبار طرح‌ها و شرکت‌ها در زیست بوم دانش بنیان است.

"راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، نقطه عطفی برای تأمین اعتبار طرح‌ها و شرکت‌ها در زیست بوم دانش بنیان است"امروز گام اول این کار با ارائه تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی برداشته شده است.

وی افزود: برگزاری این فراخوان، علاوه بر ارائه تسهیلات و حمایت از طرح‌ها و شرکت‌های دانش بنیان، منجر به معرفی مجموعه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی و آمایش از توانمندی شرکت‌های دانش بنیان این دانشگاه خواهد شد.

سیدمحمدجواد صدری مهر مدیرکل تجاری‌سازی و پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این جلسه گفت: دانشگاه آزاد اسلامی دارای ۱۴۰ مرکز رشد، ۲۰۰ مرکز تحقیقاتی، سراهای نوآوری و شتاب‌دهنده است که همه آنها می‌توانند با ارائه طرح‌ها، محصولات و خدمات خود در اولین فراخوان ارائه تسهیلات ویژه حمایت از شرکت‌های زیست‌بوم دانشگاه آزاد اسلامی حضور یابند.

صدری مهر با بیان اینکه صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی یک صندوق خطرپذیر واقعی است، تصریح کرد: این صندوق برای حمایت از طرح‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و فن‌آور، در کنار آنها قرار گرفته و خطرپذیری می‌کند. زیست بوم فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، تصمیم‌گیرنده نهایی فرآیند ارزیابی طرح‌ها و شرکت‌های حاضر در این فراخوان خواهد بود به طوری که ۲۴ گروه تخصصی متشکل از اعضای هیأت علمی این دانشگاه، ارزیابی طرح‌ها و شرکت‌ها را برعهده خواهند داشت.

منابع خبر

اخبار مرتبط