آتش سوزی گسترده تأسیسات لجستیکی در «حیفا»

آتش سوزی گسترده تأسیسات لجستیکی در «حیفا»
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۵ تیر ۱۴۰۱دریافت ۱۵ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری میزان - ۷ بهمن ۱۴۰۰
خبرگزاری دانشجو - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۵ فروردین ۱۴۰۰
موضوعات مرتبط: آتش سوزی تأسیسات حیفا