میدان هفت تیر سال ۱۳۴۷/عکس

میدان هفت تیر سال 1347/عکس

فردا
فردا - ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴


منابع خبر