موافقت ستاد کل نیروهای مسلح با تاخیر اعزام داوطلبان سرباز آزمون دستیاری پزشکی

موافقت ستاد کل نیروهای مسلح با تاخیر اعزام داوطلبان سرباز آزمون دستیاری پزشکی
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۲۲ فروردین ۱۴۰۰به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ ستاد کل نیروهای مسلح با تاخیر اعزام داوطلبان سرباز آزمون دستیاری پزشکی دوره ۴۸ تا اول مرداد ۱۴۰۰ موافقت کرد.

با توجه به اعلام تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ برای برگه سبز سربازان پزشک، مشکل داوطلبان سرباز آزمون دستیاری پزشکی دوره ۴۸ در این خصوص حل و فصل شد.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۲۲ فروردین ۱۴۰۰