عکس/ محمد علی کلی در لباس احرام

عکس/ محمد علی کلی در لباس احرام

تابناک
تابناک - ۱۱ دی ۱۳۹۱


منابع خبر
عکس/ محمد علی کلی در لباس احرام جهان نیوز - ۱۱ دی ۱۳۹۱