تساوی ذوب آهن و صبا در دیداری دوستانه

خبرگزاری فارس - ۸ اسفند ۱۳۹۳

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در دیداری دوستانه مقابل صبای قم متوقف شد

منابع خبر