دختر امام (ره) خاطره جنجالی هاشمی رفسنجانی را تایید کرد

عصر ایران - ۱۰ خرداد ۱۳۹۴

زهرا مصطفوی ادامه داد: مادر ما (همسر امام (ره) ) فوت کرده است ولی من به عنوان دختر ایشان و همچنین دیگر خواهرانم زنده هستیم . ما در آن مجلس بودیم که آقای هاشمی پیش همسر امام (ره) آمدند. مادر من از اقای هاشمی درخواست کرده بودند که بیایند و با ایشان صحبت کنند

منابع خبر