معاون سازمان توسعه تجارت:بهره گیری از ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی از اولویت های دولت است

دوگانگی از مفهوم آزادی- که از بدو مشروطیت زاده شد- ناشی از تلاقی اندیشه های مدرن و سنتی بود. اگرچه روشنفکران و نخبگان در آن دوران با اندیشه های مدرن آشنا شدند ولی جامعه هنوز سنت گرا بود. نخبگان با گفتمان مدرن می خواستند جامعه را از استبداد رهایی بخشد ولی اسلام گرایی سنتی مخالف با این مظاهر مدرنیته بود. گروهی دیگر از روشنفکران نیز سعی در تطبیق اندیشه های مدرن با اندیشه های اسلامی نمودند
اخبار روز
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۵ آبان ۱۳۹۳

رشت - ایرنا - معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بهره گیری از ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی برای توسعه صادرات و انتقال فنآوری های نوین، از اولویت های دولت تدبیر و امید است.

منابع خبر