فیلمسازان همدانی با "تاناکورا" به ایتالیا می‌روند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

همدان - ایرنا - رئیس انجمن سینمای جوان همدان گفت: فیلم کوتاه "تاناکورا" ساخته هنرمندان همدانی برای حضور در شانزدهیمن جشنواره سدیکیکورتو ( Sedicicorto) به ایتالیا می‌رود

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸