واقعیت‌هایی از داخل ایران| کارگرانی که طعم بازنشستگی و بیمه را نمی‌چشند

واقعیت‌هایی از داخل ایران| کارگرانی که طعم بازنشستگی و بیمه را نمی‌چشند

صدای آمریکا
صدای آمریکا - ۳ روز قبل
منابع خبر