واقعیت‌هایی از داخل ایران| کارگرانی که طعم بازنشستگی و بیمه را نمی‌چشند

واقعیت‌هایی از داخل ایران| کارگرانی که طعم بازنشستگی و بیمه را نمی‌چشند

صدای آمریکا
صدای آمریکا - ۱۷ آبان ۱۳۹۸
منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۸ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۸ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۸ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۱۷ آبان ۱۳۹۸