سردار نقدی: ظالم‌تر از صدام و منافقین کسانی بودند که بچه‌های ما را به فضای مجازی و تحت‌ نظر غرب فرستادند

اخبار مرتبط

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
آفتاب - ۲۳ مهر ۱۴۰۱
موضوعات مرتبط: سردار نقدی منافقین صدام