برای دریافت پول باید به چه کسی مراجعه کنیم؟/ به عشق مرزبان در پدیده مانده‌ام

خبرگزاری فارس - ۲۲ فروردین ۱۳۹۴

بازیکن تیم پدیده خراسان گفت: نمی‌دانم برای دریافت پول‌های مان باید به سراغ چه کسی برویم

منابع خبر
مرزبان: به بازیکنان پدیده خیانتی بزرگ شد عصر ایران - ۲۲ فروردین ۱۳۹۴

دیگر اخبار این روز

تایید حکم اعدام رهبر اخوان المسلمین مصر
جهان نیوز - ۲۲ فروردین ۱۳۹۴