«توانایی پرداخت حقوق عادلانه برای ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار کارمند را داریم»

اخبار مرتبط