دیوان محاسبات ایران: حکم انفصال ازخدمت رئیس کل بانک مرکزی قانونی است

رادیو فردا - ۵ بهمن ۱۳۹۱

دیوان محاسبات ایران، حکم انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی را قانونی خوانده و تاکید کرده است که دیگرقابل تجدید نظرخواهی نیست. دیوان محاسبات روز پنجشنبه در جوابیه ای به روزنامه ایران، گفت که روند صدورحکم  یک سال انفصال از خدمت محمود بهمنی، شش ماه طول کشیده و او قبلا تقاضای تجدید نظر کرده، اما حکمش تایید و در ششم آذرماه صادر شده و در بیست و هفتم همان ماه به او ابلاغ شده است. روزنامه ایران که روزنامه دولت است، روز چهارشنبه در گزارشی با عنوان "شوک دیوان محاسبات به بازار"، از حکم انفصال محمود بهمنی انتقاد کرده و آن را غیر قانونی خوانده بود

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز