توافق به هر قیمتی ممنوع!

خبرگزاری میزان - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

روز گذشته دور دیگری از مذاکرات وین به پایان رسید. در این دور از مذاکرات، ضرورت دارد تمامی ارکان مراقب باشند تا تمام خطوط قرمز رعایت و سیاست «حرف قطعی» نظام اجرا شود تا «توافق به هر قیمتی» به دست نیاید

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

تابناک - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰