نان سنتی بخوریم یا صنعتی!

عصر ایران - ۳ آبان ۱۳۹۳

تغییر ذائقه و گرایش اغلب مردم به سمت مصرف غذاهای آماده و فست فودها، باعث افزایش انواع بیماریهای قلبی عروقی، دیابت، سرطانها و... شده است. این در حالی است که نان، به عنوان اصلی ترین خوراکی که در سبد غذایی ایرانیها قرار دارد، به سرنوشت غذاهای آماده دچار شده و امروز مردم از خود سئوال می‌کنند که نان سنتی بخوریم یا صنعتی

منابع خبر
نان سنتی بخوریم یا صنعتی! تابناک - ۳ آبان ۱۳۹۳
نان سنتی بخوریم یا صنعتی! عصر ایران - ۳ آبان ۱۳۹۳