• تشکیل انجمن صنفی مسوولان ایمنی ...

• تشکیل انجمن صنفی مسوولان ایمنی ...
ایسکا نیوز
ایسکا نیوز - ۹ مرداد ۱۳۸۸

به گزارش روز شنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" به نقل از روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، رامین اسدی اظهار داشت: انجمن صنفی مسوولان ایمنی واحدهای کارگری در راستای سیاست‌های وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر تشریک مساعی نهادهای غیردولتی در امور مربوط به حفاظت فنی و ایمنی کار در کارگاه‌های مشمول قانون کار تشکیل شده است. وی ضمن تاکید بر ارتقای جایگاه انجمن مسوولان ایمنی در واحدهای کارگری، بیان داشت: سازمان کار و امور اجتماعی حمایت‌های مادی و معنوی ویژه‌ای را برای ارتقای این بخش در آینده دارد. رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان کردستان تصریح کرد: از جمله اهداف این انجمن تهیه و تدوین برنامه‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی واحدهای کارگری، آموزش‌های ایمنی برای حمایت کارگران، نظارت بر رعایت مسائل حفاظتی و بهداشتی واحدهای کارگری و نظارت برتشکیل و عملکرد کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار است. اسدی گفت: سازمان کار و امور اجتماعی کمک‌های معنوی خود را در زمینه مشاوره فنی، معرفی و شناساندن انجمن به واحدهای کارگری با اختصاص مکانی مجهز به امکانات و ملزومات اداری در کانون شوراهای اسلامی و در اختیار گذاشتن آن به انجمن مذکور نقش بسزایی در ایجاد و ارتقای جایگاه این انجمن داشته است. انجمن صنفی کارگری مسوولان ایمنی کردستان از شهریور ماه سال ۸۷ آغاز به کار کرده و متشکل از کارشناسان، کاردان‌ها و افراد باتجربه در حوزه بهداشت حرفه‌ای، و ایمنی است.

این انجمن ۵۰ نفر عضو دارد که با توجه به محدود بودن تعداد واحدهای صنعتی استان، تنها انجمن فعال صنفی کارگری مسوولان ایمنی واحدهای کارگری کردستان است./۵/۱۲۵

منابع خبر