واریز «کمک هزینه معیشتی» به حساب معلولان شدید فاقد شغل

واریز کمک هزینه معیشت ۴۸۰ هزار تومانی به معلولان شدید ۱۸ ساله
خبر آنلاین
خبرگزاری دانشجو - ۱۸ بهمن ۱۳۹۹

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، وحید قبادی دانا در خصوص کمک هزینه معیشتی افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید ۱۸ سال فاقد شغل بیان کرد: در راستای انجام کمک‌های لازم به جامعه هدف سازمان بهزیستی و افراد دارای معلولیت و اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که به سن ۱۸ سال رسیده‌اند و فاقد شغل و درآمد هستند به مبلغ ۴۸۰ هزار تومان بر روی حساب بانکی‌شان شارژ شد.

وی با بیان اینکه این افراد کسانی هستند که دهک درآمدی یک تا سه (سه دهک تحتانی دهک‌های درآمدی) را دارند، گفت: در مجموع برای ۱۴۷ هزار و ۲۲۷ خانوار مبلغ ۷۶۰ میلیارد ریال بر روی کارت بانکی این افراد واریز شد که هر خانواده مبلغ ۴۸۰ هزار تومان بر روی کارت بانکی‌شان شارژ شد.

قبادی دانا تصریح کرد: البته برای اجرای کامل ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ۹۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار موردنیاز بوده که این مبلغ حدود سه برابر کل بودجه سازمان بهزیستی است، اما در بودجه سال ۱۳۹۹ از محل بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان مبلغ ۲۹۱ میلیارد تومان برای اجرای این ماده قانونی در نظر گرفته شده بود که براین اساس علاوه بر مبلغ مستمری، در چهار نوبت (هر سه ماه یکبار) ۴۸۰ هزار تومان بر روی کارت بانکی افراد واریز شده است.

به گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور، در سه نوبت قبلی براساس بعد خانوار مبلغ ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار تومان واریز می‌شد، در این نوبت با تامین اعتبار ۴۸۰ هزار تومان به ازای هر خانوار واریز شد

منابع خبر

اخبار مرتبط